تاثیری که فیلم «طلا و مس» نسبت به یک بیماری داشت

برنامه تلویزیونی «ماه در می‌زند» در تازه‌ترین قسمت خود میزبان ۲ بیمار مبتلا به ام‌اس بود که روایت خود از چالش زندگی با این بیماری را بیان کردند و از تاثیر «طلا و مس» گفتند.

تاثیری که فیلم «طلا و مس» نسبت به یک بیماری داشت
برنامه تلویزیونی «ماه در می‌زند» در تازه‌ترین قسمت خود میزبان ۲ بیمار مبتلا به ام‌اس بود که روایت خود از چالش زندگی با این بیماری را بیان کردند و از تاثیر «طلا و مس» گفتند.