تأثیر "سدسازی‌های ترکیه" بر آلودگی خلیج فارس/ بحران جدی منابع آب کشور

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بخشی از آلودگی‌های کارون و خلیج فارس بر اثر پروژه گاپ ترکیه است و با افتتاح همه سدهای تعریف شده در این پروژه در آینده اتفاقات بدتری نیز خواهد افتاد.

Jul 5, 2023 - 13:47
 0  32
تأثیر "سدسازی‌های ترکیه" بر آلودگی خلیج فارس/ بحران جدی منابع آب کشور
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بخشی از آلودگی‌های کارون و خلیج فارس بر اثر پروژه گاپ ترکیه است و با افتتاح همه سدهای تعریف شده در این پروژه در آینده اتفاقات بدتری نیز خواهد افتاد.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow