بی‌توجهی به "مدیریت منابع آبی" در برنامه هفتم توسعه

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از گنجانده نشدن مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و همچنین بی‌توجهی به "مدیریت منابع آبی" در برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد.

Jul 5, 2023 - 13:47
 0  23
بی‌توجهی به "مدیریت منابع آبی" در برنامه هفتم توسعه
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از گنجانده نشدن مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و همچنین بی‌توجهی به "مدیریت منابع آبی" در برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow