بررسی مفهوم عشق از نگاه امام علی(ع)/مهمانان «ماه دستان»معرفی شدند

حضور اعضای مجمع خیرین کشور در برنامه «ماه دستان» و تبیین مفهوم عشق از نگاه حضرت علی(ع) در برنامه «خانه مهر» بخشی از رویدادهای شبکه جهانی جام جم در روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت را تشکیل می‌دهند.

بررسی مفهوم عشق از نگاه امام علی(ع)/مهمانان «ماه دستان»معرفی شدند
حضور اعضای مجمع خیرین کشور در برنامه «ماه دستان» و تبیین مفهوم عشق از نگاه حضرت علی(ع) در برنامه «خانه مهر» بخشی از رویدادهای شبکه جهانی جام جم در روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت را تشکیل می‌دهند.