بحران نیروی کار انیمیشن جدی است/مهاجرت حرفه‌ای‌ها به مالزی وترکیه

بابک نکویی کارگردان سریال انیمیشنی «روبی و جوجه‌ها» بیان کرد که در حال حاضر شرکت‌های تولیدی انیمیشن با موانع زیادی در زمینه تامین نیروی انسانی ماهر مواجه هستند.

بحران نیروی کار انیمیشن جدی است/مهاجرت حرفه‌ای‌ها به مالزی وترکیه
بابک نکویی کارگردان سریال انیمیشنی «روبی و جوجه‌ها» بیان کرد که در حال حاضر شرکت‌های تولیدی انیمیشن با موانع زیادی در زمینه تامین نیروی انسانی ماهر مواجه هستند.