بانوی نخبه حوزه نانو مهمان ویژه برنامه «ما ایرانی‌ها» شد

یکی از بانوان نابغه و نخبه علمی در حوزه «نانو بیوتکنولوژی» پنجشنبه بیستم خرداد ماه در برنامه «ما ایرانی‌ها» شبکه پنج سیما حضور پیدا می‌کند.

بانوی نخبه حوزه نانو مهمان ویژه برنامه «ما ایرانی‌ها» شد
یکی از بانوان نابغه و نخبه علمی در حوزه «نانو بیوتکنولوژی» پنجشنبه بیستم خرداد ماه در برنامه «ما ایرانی‌ها» شبکه پنج سیما حضور پیدا می‌کند.