بازی Pentiment | تحقق رؤیای قدیمی جاش سویر

جاش سویر به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی استودیو آبسیدین، پس از مدت‌ها موفق به خلق بازی دلخواه خود شده که اثری تاریخی محسوب می‌شود.

بازی Pentiment | تحقق رؤیای قدیمی جاش سویر
بازی Pentiment | تحقق رؤیای قدیمی جاش سویر

جاش سویر به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی استودیو آبسیدین، پس از مدت‌ها موفق به خلق بازی دلخواه خود شده که اثری تاریخی محسوب می‌شود.