بازیگر «بچه مهندس» به «دست در دست» می‌آید

برنامه «دست در دست» در نهمین قسمت فصل رمضانی خود که سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت روانه آنتن می‌رود با دعوت از محمدرضا رهبری بازیگر فصل چهارم سریال بچه مهندس به موضوع اکرام یتیمان می‌پردازد.

بازیگر «بچه مهندس» به «دست در دست» می‌آید
برنامه «دست در دست» در نهمین قسمت فصل رمضانی خود که سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت روانه آنتن می‌رود با دعوت از محمدرضا رهبری بازیگر فصل چهارم سریال بچه مهندس به موضوع اکرام یتیمان می‌پردازد.