اینفوگرافیک/ چگونه از هدر رفتن آب در خانه جلوگیری کنیم

صرفه جویی در مصرف آب نه تنها به نفع محیط زیست و زندگی آیندگان است بلکه از نظر صرفه جویی در هزینه ها نیز حائز اهمیت است. با در نظرگرفتن این موضوع که تنها یک درصد از کل آب های کره ی زمین قابل استفاده توسط بشر است، باید خود را در برابر مصرف این مایع زندگی بخش مسئول بدانیم.

Jul 5, 2023 - 22:25
 0  18
اینفوگرافیک/ چگونه از هدر رفتن آب در خانه جلوگیری کنیم
صرفه جویی در مصرف آب نه تنها به نفع محیط زیست و زندگی آیندگان است بلکه از نظر صرفه جویی در هزینه ها نیز حائز اهمیت است. با در نظرگرفتن این موضوع که تنها یک درصد از کل آب های کره ی زمین قابل استفاده توسط بشر است، باید خود را در برابر مصرف این مایع زندگی بخش مسئول بدانیم.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow