اینفوگرافیک/ عرفه به خودت صفا بده

از فرصت عرفه برای تطهیر روح و صفا دادن به نفس استفاده کنید / عرفه روز بزرگی است. تطهیر روح و صفا دادن به نفس، برای یکایک ما در هر جا که هستیم مسأله اساسی و مهمّی است. این فرصتها را کوچک نشمارید و این مسائل را ناچیز ندانید.

Jul 5, 2023 - 22:25
 0  20
اینفوگرافیک/ عرفه به خودت صفا بده
از فرصت عرفه برای تطهیر روح و صفا دادن به نفس استفاده کنید / عرفه روز بزرگی است. تطهیر روح و صفا دادن به نفس، برای یکایک ما در هر جا که هستیم مسأله اساسی و مهمّی است. این فرصتها را کوچک نشمارید و این مسائل را ناچیز ندانید.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow