انتخابات سوژه مسابقه‌ای در مراکز استانی صداوسیما شد

مسابقه پیامکی «۶+۱۳» با هدف افزایش سطح اطلاعاتی مخاطبان نسبت به کارکرد و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات از شبکه های استانی صداوسیما پخش می‌شود.

انتخابات سوژه مسابقه‌ای در مراکز استانی صداوسیما شد
مسابقه پیامکی «۶+۱۳» با هدف افزایش سطح اطلاعاتی مخاطبان نسبت به کارکرد و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات از شبکه های استانی صداوسیما پخش می‌شود.