اصرار نکنید/ هشدار نیمار به مدیران PSG؛ جایی نمی‌روم

پی اس جی راضی به فروش نیمار است اما ستاره برزیلی تحت هیچ شرایطی قصد جدایی ندارد.

اصرار نکنید/ هشدار نیمار به مدیران PSG؛ جایی نمی‌روم
پی اس جی راضی به فروش نیمار است اما ستاره برزیلی تحت هیچ شرایطی قصد جدایی ندارد.