استراتژی یحیی برای تقسیم انرژی بازیکنان؛/ پرسپولیس و آمادگی ویژه بدنی برای سپاهان و دربی!

یحیی گل‌محمدی در لیگ قهرمانان آسیا به 21 بازیکن در حالی فرصت بازی داد که 13 بازیکن دقایق بیشتری را در زمین مسابقه سپری کردند.

استراتژی یحیی برای تقسیم انرژی بازیکنان؛/ پرسپولیس و آمادگی ویژه بدنی برای سپاهان و دربی!
یحیی گل‌محمدی در لیگ قهرمانان آسیا به 21 بازیکن در حالی فرصت بازی داد که 13 بازیکن دقایق بیشتری را در زمین مسابقه سپری کردند.