استخدام کارمند خانم برای شرکت فیدار ساز سپاهان در اصفهان

استخدام شرکت فیدار ساز سپاهان در اصفهانشرکت فیدار ساز سپاهان در اصفهان (محل کار: خیابان مشیرالدوله) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازکارمندخانممسلط به اتوکد و officeحقوق و مزایا اداره کار و بیمهمحل کار: خیابان مشیرالدوله متقاضیان واجد شرایط می...

استخدام کارمند خانم برای شرکت فیدار ساز سپاهان در اصفهان

استخدام شرکت فیدار ساز سپاهان در اصفهانشرکت فیدار ساز سپاهان در اصفهان (محل کار: خیابان مشیرالدوله) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازکارمندخانممسلط به اتوکد و officeحقوق و مزایا اداره کار و بیمهمحل کار: خیابان مشیرالدوله متقاضیان واجد شرایط می...