استخدام کارشناس منابع انسانی جهت یک شرکت معتبر خصوصی در تهران

استخدام یک شرکت معتبر در تهرانیک شرکت معتبر خصوصی در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس منابع انسانیفارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاههای طراز اول دولتی در رشته های مدیریت منابع انسانی و مهندسی صنایع تسلط به زبان انگلیسی (بالاتر ا...

استخدام کارشناس منابع انسانی جهت یک شرکت معتبر خصوصی در تهران

استخدام یک شرکت معتبر در تهرانیک شرکت معتبر خصوصی در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس منابع انسانیفارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاههای طراز اول دولتی در رشته های مدیریت منابع انسانی و مهندسی صنایع تسلط به زبان انگلیسی (بالاتر ا...