استخدام کارشناس مالی خانم در ایران لوازم قطعه در تهران

استخدام تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه جهت تکمیل کادر مالی خود در شهر تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید: عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مالی (کد شغل: ۳۱۴-۹۹) جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت در بخش فروش لیسانس حسابداری آشنا به همکاران […]

استخدام کارشناس مالی خانم در ایران لوازم قطعه در تهران
استخدام تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه جهت تکمیل کادر مالی خود در شهر تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید: عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مالی (کد شغل: ۳۱۴-۹۹) جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت در بخش فروش لیسانس حسابداری آشنا به همکاران […]