استخدام کارشناس فنی شبکه برای مجموعه امن آفرین زیگورات در تهران

استخدام مجموعه امن آفرین زیگورات در تهرانمجموعه امن آفرین زیگورات در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس فنی شبکهحداقل سابقه: 5 سالمدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر/ برق الکترونیکروابط عمومی بالابا سابقه کار حداقل 2 سال در زمینه طرا...

استخدام کارشناس فنی شبکه برای مجموعه امن آفرین زیگورات در تهران

استخدام مجموعه امن آفرین زیگورات در تهرانمجموعه امن آفرین زیگورات در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس فنی شبکهحداقل سابقه: 5 سالمدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر/ برق الکترونیکروابط عمومی بالابا سابقه کار حداقل 2 سال در زمینه طرا...