استخدام کارشناس فروش تجهیزات برق صنعتی در گروه صنعتی ویراکو

استخدام گروه صنعتی ویراکوگروه صنعتی ویراکو در کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس فروش تجهیزات برق صنعتیخانمآشنا به تجهیزات صنعتی برقیبا مدرک تحصیلی کارشناس برقجهت فروش تجهیزات حداکثر سن 27.متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق...

استخدام کارشناس فروش تجهیزات برق صنعتی در گروه صنعتی ویراکو

استخدام گروه صنعتی ویراکوگروه صنعتی ویراکو در کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس فروش تجهیزات برق صنعتیخانمآشنا به تجهیزات صنعتی برقیبا مدرک تحصیلی کارشناس برقجهت فروش تجهیزات حداکثر سن 27.متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق...