استخدام مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو 

به اطلاع می رساند مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل اپراتوری شرکت برق منطقه ای یزد از بین داوطلبین با تخصصهای مشخص شده در آگهی آزمون، پس از برگزاری آزمون کتبی بارعایت پروتکل‌های بهداشتی و مصاحبه علمی، نیرو می‌پذیرد. The post استخدام مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو  first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

استخدام مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو 
به اطلاع می رساند مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل اپراتوری شرکت برق منطقه ای یزد از بین داوطلبین با تخصصهای مشخص شده در آگهی آزمون، پس از برگزاری آزمون کتبی بارعایت پروتکل‌های بهداشتی و مصاحبه علمی، نیرو می‌پذیرد. The post استخدام مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو  first appeared on مرجع آگهی های استخدام.