استخدام شرکت قند چناران

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به منظور تکمیل کادر اداری و تخصصی مورد نیاز در جایگاه های شغلی ذیل در استان های تهران، اصفهان، در نظر دارد از میان داوطلبان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد طبق شرایط در نظر گرفته شده( دریافت اطلاعات فرد متقاضی، برگزاری آزمون حضوری، مصاحبه روانشناختی، مصاحبه تخصصی، طب کار، گزینش و سایر شرایط استخدامی) و بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل های منابع انسانی و اسناد بالا دستی از میان متقاضیان (ترجیحاً بومی) مرد دعوت به همکاری می نماید. The post استخدام شرکت قند چناران first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

استخدام شرکت قند چناران

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به منظور تکمیل کادر اداری و تخصصی مورد نیاز در جایگاه های شغلی ذیل در استان های تهران، اصفهان، در نظر دارد از میان داوطلبان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد طبق شرایط در نظر گرفته شده( دریافت اطلاعات فرد متقاضی، برگزاری آزمون حضوری، مصاحبه روانشناختی، مصاحبه تخصصی، طب کار، گزینش و سایر شرایط استخدامی) و بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل های منابع انسانی و اسناد بالا دستی از میان متقاضیان (ترجیحاً بومی) مرد دعوت به همکاری می نماید.

The post استخدام شرکت قند چناران first appeared on مرجع آگهی های استخدام.