استخدام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، مفتخر است در سالی که به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری گردیده است جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 89 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول شماره 1-2-3 از طریق برگزاری آزمون کتبی (دانشی) و سپس ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی) و معاینات طب صنعتی وگزینش به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید. The post استخدام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

استخدام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، مفتخر است در سالی که به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سال تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری گردیده است جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 89 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول شماره 1-2-3 از طریق برگزاری آزمون کتبی (دانشی) و سپس ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی) و معاینات طب صنعتی وگزینش به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید.

The post استخدام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان first appeared on مرجع آگهی های استخدام.