استخدام شرکت سپهر آب غرب

شرکت سپهر آب غرب به منظور  تامین نیروهای مورد نیاز خود در استان کرمانشاه ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به جذب نیروی انسانی(مرد) در مشاغل: کارگر خدمات عمومی جمعاً به تعداد 2 نفر صرفا از ميان متقاضیان بومی استان کرمانشاه، در چارچوب قانون كار و از طریق برگزاری آزمون علمی كتبي،آزمون سلامت جسمانی و روانشناسی، مصاحبه مهارتی و گزينش به ترتیب از بالاترین نمره آزمون کتبی اقدام می نماید. The post استخدام شرکت سپهر آب غرب first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

استخدام شرکت سپهر آب غرب

شرکت سپهر آب غرب به منظور  تامین نیروهای مورد نیاز خود در استان کرمانشاه ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به جذب نیروی انسانی(مرد) در مشاغل: کارگر خدمات عمومی جمعاً به تعداد 2 نفر صرفا از ميان متقاضیان بومی استان کرمانشاه، در چارچوب قانون كار و از طریق برگزاری آزمون علمی كتبي،آزمون سلامت جسمانی و روانشناسی، مصاحبه مهارتی و گزينش به ترتیب از بالاترین نمره آزمون کتبی اقدام می نماید.

The post استخدام شرکت سپهر آب غرب first appeared on مرجع آگهی های استخدام.