استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر(تمدید مهلت ثبت نام و اضافه شغل محل های جدید)

شرکت تدبیر صنعت کوثر(سهامی خاص) به منظور  تامین نیروهای مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستانهای استان همدان ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به جذب نیروی انسانی(مرد) در مشاغل: کارگربرقکار، راننده جرثقیل، نگهبان، تلفنچی و کارگر خدمات عمومی جمعاً به تعداد 10 نفر صرفا از ميان متقاضیان بومی شهرستان، در چارچوب قانون كار و از طریق برگزاری آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش به ترتیب از بالاترین نمره آزمون کتبی اقدام می نماید. The post استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر(تمدید مهلت ثبت نام و اضافه شغل محل های جدید) first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر(تمدید مهلت ثبت نام و اضافه شغل محل های جدید)

شرکت تدبیر صنعت کوثر(سهامی خاص) به منظور  تامین نیروهای مورد نیاز خود در تعدادی از شهرستانهای استان همدان ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به جذب نیروی انسانی(مرد) در مشاغل: کارگربرقکار، راننده جرثقیل، نگهبان، تلفنچی و کارگر خدمات عمومی جمعاً به تعداد 10 نفر صرفا از ميان متقاضیان بومی شهرستان، در چارچوب قانون كار و از طریق برگزاری آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش به ترتیب از بالاترین نمره آزمون کتبی اقدام می نماید.

The post استخدام شرکت تدبیر صنعت کوثر(تمدید مهلت ثبت نام و اضافه شغل محل های جدید) first appeared on مرجع آگهی های استخدام.