استخدام سرپرست اداری، کارمند اداری، مهندس و کارشناس شیمی از سراسر کشور

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی و خصوصییک شرکت تولیدی و خصوصی (تولید روانکارهای صنعتی و خودرو) جهت تکمیل کادر خود در دفتر مرکزی (تهران) و کارخانه (اشتهارد) از سراسر کشور با شرایط زیر استخدام می نماید:ردیفعنوان شغلشرایط احراز1سرپرست ادارینوع همکاری: تمام وقتجنسیت:آقا/خانمتحصیلات: حداقل کارشناسیمسلط به تم...

استخدام سرپرست اداری، کارمند اداری، مهندس و کارشناس شیمی از سراسر کشور

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی و خصوصییک شرکت تولیدی و خصوصی (تولید روانکارهای صنعتی و خودرو) جهت تکمیل کادر خود در دفتر مرکزی (تهران) و کارخانه (اشتهارد) از سراسر کشور با شرایط زیر استخدام می نماید:ردیفعنوان شغلشرایط احراز1سرپرست ادارینوع همکاری: تمام وقتجنسیت:آقا/خانمتحصیلات: حداقل کارشناسیمسلط به تم...