استخدام حسابرس و حسابدار آقا برای یک شرکت معتبر در تهران

استخدام یک شرکت معتبر در تهرانیک شرکت معتبر حسابرسی و حسابداری در تهران از آقایان واجد شرایط کار حسابرسی و حسابداری، دعوت به همکاری می نماید.ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1حسابرسآقاحداقل سه سال سابقه کار مرتبط با حسابرسی و حسابداریساکن تهرانمدرک کارشناسی2حسابدارمتقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را...

استخدام حسابرس و حسابدار آقا برای یک شرکت معتبر در تهران

استخدام یک شرکت معتبر در تهرانیک شرکت معتبر حسابرسی و حسابداری در تهران از آقایان واجد شرایط کار حسابرسی و حسابداری، دعوت به همکاری می نماید.ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1حسابرسآقاحداقل سه سال سابقه کار مرتبط با حسابرسی و حسابداریساکن تهرانمدرک کارشناسی2حسابدارمتقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را...