اسامی آثار راه‌یافته به دومین جشنواره فیلم «نوستالژیا» اعلام شد

اسامی فیلمنامه، فیلم‌های کوتاه و بلند راه یافته به دومین جشنواره فیلم «نوستالژیا» اعلام شد.

اسامی آثار راه‌یافته به دومین جشنواره فیلم «نوستالژیا» اعلام شد
اسامی فیلمنامه، فیلم‌های کوتاه و بلند راه یافته به دومین جشنواره فیلم «نوستالژیا» اعلام شد.