از مسئله آب ایران تا گفت و گوی جنجالی مایک پمپئو

هر روز با پادکست دکه روزنامه خلاصه گزارش روزنامه‌ها را به گوش‌تان می‌رسانیم.

از مسئله آب ایران تا گفت و گوی جنجالی مایک پمپئو
هر روز با پادکست دکه روزنامه خلاصه گزارش روزنامه‌ها را به گوش‌تان می‌رسانیم.