اجرای کامل نظام آمارهای مالی دولت در سال ۱۴۰۲

با پیگیری های دیوان محاسبات کشور، دستورالعمل نظام آمارهای مالی دولت در سال ۱۴۰۲ در اجرای جزء(۲) بند(ک) تبصره (۲) قانون بودجه در نظام حسابداری بخش عمومی دولت اجرایی شد.

Jul 4, 2023 - 23:43
 0  20
اجرای کامل نظام آمارهای مالی دولت در سال ۱۴۰۲
با پیگیری های دیوان محاسبات کشور، دستورالعمل نظام آمارهای مالی دولت در سال ۱۴۰۲ در اجرای جزء(۲) بند(ک) تبصره (۲) قانون بودجه در نظام حسابداری بخش عمومی دولت اجرایی شد.

واکنش شما به این مطلب چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow