آغازی بر پایان فصل عجیب و غریب / این خاطره را برایمان زنده کن استقلال!

فردا رأس ساعت 22:30 دقیقه تیم فوتبال استقلال در شرایطی به مصاف نمایند عراق می‌رود که هر نتیجه‌ای جز پیروزی می‌تواند آغازگر مشکلات مختلفی در این باشگاه باشد.

آغازی بر پایان فصل عجیب و غریب / این خاطره را برایمان زنده کن استقلال!
فردا رأس ساعت 22:30 دقیقه تیم فوتبال استقلال در شرایطی به مصاف نمایند عراق می‌رود که هر نتیجه‌ای جز پیروزی می‌تواند آغازگر مشکلات مختلفی در این باشگاه باشد.