آخرین وضعیت دو بازیکن سرباز آبی‌ها/ یزدانی و مرادمند با این شرایط به استقلال برمی‌گردند

معاون حقوقی استقلال اعلام کرد که دو بازیکن سرباز این تیم تحت یک سری شرایط به تیم بازخواهند گشت.

آخرین وضعیت دو بازیکن سرباز آبی‌ها/ یزدانی و مرادمند با این شرایط به استقلال برمی‌گردند
معاون حقوقی استقلال اعلام کرد که دو بازیکن سرباز این تیم تحت یک سری شرایط به تیم بازخواهند گشت.