تشدید بی اعتمادی بین آمریکا و امارات در جنگ احتمالی با ایران!

2019-08-12
امارات متحده عربی ـ یکی از پایدارترین متحدین آمریکا در خاورمیانه و یک محرک اصلی رویکرد سخت رئیس جمهور ترامپ در مقابل ایران در حال گسست از واشنگتن است و این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت جنگ میان ایران و آمریکا، می‌تواند به آمریکا برای تأمین امنیت خود اتکا کند؟ ادامه مطلب

امارات متحده عربی ـ یکی از پایدارترین متحدین آمریکا در خاورمیانه و یک محرک اصلی رویکرد سخت رئیس جمهور ترامپ در مقابل ایران در حال گسست از واشنگتن است و این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت جنگ میان ایران و آمریکا، می‌تواند به آمریکا برای تأمین امنیت خود اتکا کند؟
ادامه مطلب

© متن کپی رایت را در این بخش وارد کنید