کمک پارک علم و فناوری به حل آسیب های اجتماعی

2019-08-04
رکنا: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: پارک علم و فناوری می تواند به حل آسیب های اجتماعی کمک کند. ادامه مطلب

رکنا: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: پارک علم و فناوری می تواند به حل آسیب های اجتماعی کمک کند.
ادامه مطلب

© متن کپی رایت را در این بخش وارد کنید