۵۵۰ اصله درخت خرما در دلگان در آتش سوخت

بخشدار بخش مرکزی دلگان از آتش گرفتن یکی از نخلستان‌های این بخش خبر داد و گفت: ۵۵۰ اصله درخت خرما در روستای گزگر دلگان پیش از ظهر روزپنجشنبه در این آتش سوزی سوختند.

۵۵۰ اصله درخت خرما در دلگان در آتش سوخت
بخشدار بخش مرکزی دلگان از آتش گرفتن یکی از نخلستان‌های این بخش خبر داد و گفت: ۵۵۰ اصله درخت خرما در روستای گزگر دلگان پیش از ظهر روزپنجشنبه در این آتش سوزی سوختند.