۴ غیرنظامی در ولایت کاپیسا افغانستان کشته شدند

سخنگوی پلیس کاپیسا افغانستان از کشته شدن ۴ غیرنظامی در این ولایت توسط طالبان خبر داد.

۴ غیرنظامی در ولایت کاپیسا افغانستان کشته شدند
سخنگوی پلیس کاپیسا افغانستان از کشته شدن ۴ غیرنظامی در این ولایت توسط طالبان خبر داد.