یک نمایش خیره کننده دیگر از کیلور ناواس/ قدرندیده‌ترین دروازه‌بان دنیا کیست؟(عکس)

سی و یک حمله و فقط دو گل . خودتان را در آلیانس آرنای برفی تصور کنید که توپخانه جنگی بایرن هر لحظه درحال حمله به سمت شماست! 

یک نمایش خیره کننده دیگر از کیلور ناواس/ قدرندیده‌ترین دروازه‌بان دنیا کیست؟(عکس)
سی و یک حمله و فقط دو گل . خودتان را در آلیانس آرنای برفی تصور کنید که توپخانه جنگی بایرن هر لحظه درحال حمله به سمت شماست!