گیمرها به چه اینترنتی نیاز دارند؟

سپهر یگانه افشار مدیر واحد مارکتینگ شرکت انتقال داده ماهان در مقاله ای عنوان کرد اگر اهل بازی با کنسول، موبایل یا کامپیوتر هستید، حتماً می‌دانید که بخش آنلاین هر بازی جذاب‌ترین قسمت آن است.

گیمرها به چه اینترنتی نیاز دارند؟
سپهر یگانه افشار مدیر واحد مارکتینگ شرکت انتقال داده ماهان در مقاله ای عنوان کرد اگر اهل بازی با کنسول، موبایل یا کامپیوتر هستید، حتماً می‌دانید که بخش آنلاین هر بازی جذاب‌ترین قسمت آن است.