گاوی که رقیب عشقی من شد!/ گمشده‌ام را در «نون.خ» پیدا کردم

سیروس میمنت بازیگر باسابقه ضمن اشاره به سه دوره بازیگری در زندگی حرفه‌ای خود تأکید کرد گمشده‌اش در این حرفه را در سریال «نون.خ» پیدا کرده است.

گاوی که رقیب عشقی من شد!/ گمشده‌ام را در «نون.خ» پیدا کردم
سیروس میمنت بازیگر باسابقه ضمن اشاره به سه دوره بازیگری در زندگی حرفه‌ای خود تأکید کرد گمشده‌اش در این حرفه را در سریال «نون.خ» پیدا کرده است.