کمیسیون‌بهداشت‌مجلس باید در راس نظام‌سلامت باشد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجلس باید در راس سیاست‌گذاری نظام سلامت کشور باشد و از تمام ظرفیت خود در این مسیر استفاده کند.

کمیسیون‌بهداشت‌مجلس باید در راس نظام‌سلامت باشد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجلس باید در راس سیاست‌گذاری نظام سلامت کشور باشد و از تمام ظرفیت خود در این مسیر استفاده کند.