چه عواملی باعث شد بورس مثبت شود؟

همایون دارابی کارشناس بورس در گفتگو با شبکه خبر عوامل رشد شاخص بورس را بیان کرد.

چه عواملی باعث شد بورس مثبت شود؟
همایون دارابی کارشناس بورس در گفتگو با شبکه خبر عوامل رشد شاخص بورس را بیان کرد.