چرا بازی در «مادر» علی حاتمی را نپذیرفتم؟/ کار در روز عروسی

فاطمه معتمدآریا در بخشی از مصاحبه خود در سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی موزه سینما بیان کرد بازی در فیلم «مادر» ساخته علی حاتمی را به دلیل نبود فیلمنامه رد کردم.

چرا بازی در «مادر» علی حاتمی را نپذیرفتم؟/ کار در روز عروسی
فاطمه معتمدآریا در بخشی از مصاحبه خود در سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی موزه سینما بیان کرد بازی در فیلم «مادر» ساخته علی حاتمی را به دلیل نبود فیلمنامه رد کردم.