پوشش مجازی مراسم تشییع پیکر صدیقه کیانفر

چهارشنبه هفتم خردادماه، مراسم تشییع صدیقه کیانفر به صورت زنده در فضای مجازی رادیو نمایش پوشش داده می‌شود.

پوشش مجازی مراسم تشییع پیکر صدیقه کیانفر
چهارشنبه هفتم خردادماه، مراسم تشییع صدیقه کیانفر به صورت زنده در فضای مجازی رادیو نمایش پوشش داده می‌شود.