پمپئو: مکانیسم ماشه ظرف یک هفته فعال می‌شود!

وزیر خارجه آمریکا از ترغیب اروپا برای همراهی با سیاست ضدایرانی واشنگتن سخن گفت و مدعی شد که ظرف یک هفته مکانیسم ماشه فعال می شود و تحریم‌ها علیه ایران برمی‌گردد.

پمپئو: مکانیسم ماشه ظرف یک هفته فعال می‌شود!
وزیر خارجه آمریکا از ترغیب اروپا برای همراهی با سیاست ضدایرانی واشنگتن سخن گفت و مدعی شد که ظرف یک هفته مکانیسم ماشه فعال می شود و تحریم‌ها علیه ایران برمی‌گردد.