پخش پشت صحنه «نوروز رنگی» از شبکه پنج

پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «نوروز رنگی» جمعه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

پخش پشت صحنه «نوروز رنگی» از شبکه پنج
پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «نوروز رنگی» جمعه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما پخش می شود.