پایان کار جودوی ایران در قهرمانی آسیا  / کم سابقه: فقط یک پنجمی و دیگر هیچ

با حدف هر سه نماینده ایران در روز پایانی، پرونده تیم ملی جودو ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا بدون کسب مدال و یا یک عنوان پنحمی در قرقیزستان برگزار شد.

پایان کار جودوی ایران در قهرمانی آسیا  / کم سابقه: فقط یک پنجمی و دیگر هیچ
با حدف هر سه نماینده ایران در روز پایانی، پرونده تیم ملی جودو ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا بدون کسب مدال و یا یک عنوان پنحمی در قرقیزستان برگزار شد.