ونگر: سیستم خودکار اعلام آفساید از جام جهانی 2022

سرمربی سابق آرسنال خبر داد که از جام جهانی قطر شاهد پیشرفتی چشمگیر در زمینه اعلام آفساید خواهیم بود.

ونگر: سیستم خودکار اعلام آفساید از جام جهانی 2022
سرمربی سابق آرسنال خبر داد که از جام جهانی قطر شاهد پیشرفتی چشمگیر در زمینه اعلام آفساید خواهیم بود.