وقوع آتش‌سوزی گسترده در بندر بیروت

منابع رسانه‌ای از شعله‌ور شدن آتش گسترده در بندر بیروت خبر می دهند.

وقوع آتش‌سوزی گسترده در بندر بیروت
منابع رسانه‌ای از شعله‌ور شدن آتش گسترده در بندر بیروت خبر می دهند.