واکنش باشگاه تراکتور به انتقال حاج صفی به تیم اروپایی

حاج صفی یک سال دیگر از قراردادش با باشگاه تراکتور مانده، اما قرارداد این بازیکن مشروط است و در صورتی که طرفین به توافق برسند او فصل آینده در تبریز می‌ماند. همچنین نحوه پرداختی تراکتور به حاج صفی هم مهم است

واکنش باشگاه تراکتور به انتقال حاج صفی به تیم اروپایی
حاج صفی یک سال دیگر از قراردادش با باشگاه تراکتور مانده، اما قرارداد این بازیکن مشروط است و در صورتی که طرفین به توافق برسند او فصل آینده در تبریز می‌ماند. همچنین نحوه پرداختی تراکتور به حاج صفی هم مهم است