نژادمهدی: بازی حساس مقابل پرسپولیس را با کارت قرمز اشتباه داور ازدست دادم

نمی‌دانم چرا کسی توجه نمی‌کند و پاسخگو نیست. متاسفانه داور سرشناس هم که برای بازی‌ها می‌گذارند دچار اشتباه می‌شود. اخراج من در دقایق پایانی اشتباه بود و باعث شد در بازی حساس مقابل پرسپولیس حاضر نباشم

نژادمهدی: بازی حساس مقابل پرسپولیس را با کارت قرمز اشتباه داور ازدست دادم
نمی‌دانم چرا کسی توجه نمی‌کند و پاسخگو نیست. متاسفانه داور سرشناس هم که برای بازی‌ها می‌گذارند دچار اشتباه می‌شود. اخراج من در دقایق پایانی اشتباه بود و باعث شد در بازی حساس مقابل پرسپولیس حاضر نباشم