نقش رئیس جمهور آذربایجان در دوپینگ پنهان شده وزنه‌برداری

مک‌لارن فاش کرد که ده‌ها نمونه دوپینگ مثبت شده مخفی شده بود که بیشتر آن‌ها ورزشکارانی از آذربایجان و ترکیه هستند. آیان بار‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره دوپینگ، قوانین را زیر پا گذاشت.

نقش رئیس جمهور آذربایجان در دوپینگ پنهان شده وزنه‌برداری
مک‌لارن فاش کرد که ده‌ها نمونه دوپینگ مثبت شده مخفی شده بود که بیشتر آن‌ها ورزشکارانی از آذربایجان و ترکیه هستند. آیان بار‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره دوپینگ، قوانین را زیر پا گذاشت.