نقش تئاتر خیابانی در آگاهی‌سازی مردم/ راهی برای ورود جوان‌ها نیست

معصومه عموری فعال تئاتر خیابانی با اشاره به نقش تاثیرگذار نمایش خیابانی در آگاهی سازی مردم از مورد حمایت قرار نگرفتن فعالان این عرصه و نبود راهی برای رشد استعدادهای جوان گلایه کرد.

نقش تئاتر خیابانی در آگاهی‌سازی مردم/ راهی برای ورود جوان‌ها نیست
معصومه عموری فعال تئاتر خیابانی با اشاره به نقش تاثیرگذار نمایش خیابانی در آگاهی سازی مردم از مورد حمایت قرار نگرفتن فعالان این عرصه و نبود راهی برای رشد استعدادهای جوان گلایه کرد.